نمایشگاه های شرکت حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایرانیان

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه نمایشگاه تماس حاصل فرمایید

درباره نمایشگاه

امروزه سیر تغییرات و بکارگیری ساختار های جدید به تدریج موجب دگرگونی های فراوانی در سطوح مختلف فرهنگی و اجتماعی شده که در نتیجه این تغییرات شیوه زندگی شکل جدیدی به خود گرفته است به همین دلیل می بایست با شناخت ساختارهای جدید  و درک ساز و کارهای نوین، بستر حضوری کار آمد را در عرصه صنایع دستی کشور فراهم آورد.

برای رسیدن به بازارهای گسترده تر نگاه مدبرانه به نیاز ها و خواسته های مشتریان گوناگون مطرح می شود و بدین منظور نیاز به حضور پر قدرت در شکل های متنوع جهت معرفی و ارائه توانایی ها و قابلیت های موجود لازم بنظر می رسد . یکی از عرصه هایی که می توان جهت خلق بازارهای جدید از آن بهره جست حضور در نمایشگاه ها و یا برگزاری آنها می باشد . در تعریفی کوتاه نمایشگاه را تبلیغ زنده می نامند زیرا در نمایشگاه با بکار گیری روشهای بازاریابی هدفمند، روابط عمومی صحیح و مدیریت و برنامه ریزی درست تمام عوامل مانند توزیع کننده، مصرف کننده، کالا و یا خدمات در یک زمان و مکان مناسب گرد هم می آیند و این حضور یکجا موجب افزایش جذابیت با بالا بردن سطح اطلاعات عمومی، دانش علمی و فنی بازدید کنندگان می گردد.

در این راستا مدیریت نمایشگاه پیوسته باید به دنبال گرایشهای جدید بمنظور توسعه نمایشگاه و خدمات مرتبط به آن باشد و می بایست تسهیل دست یافتن غرفه داران به فضاهای نمایشگاهی جدید و بازدید کنندگان ، توسعه مداوم زیر ساخت ها، ارتقاء دانش و تخصص نیروها،  ارائه خدماتی با کیفیت بالا و بــــــرقراری ارتباط

پیوسته با غرفه داران ،جراید، سندیکاها، اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی و دیگر مراکز قابل دست یابی در برنامه همیشگی این مدیریت قرار بگیرد .

معرفی پروژه کاروان صنایع دستی ایران

شرکت در نمایشگاه صنایع دستی